Õppemaks ja kohatasu Viimsi 2020/2021

Karulaugu Spordikeskus

  1. Õppemaks

Õppemaks ehk liikmemaks ehk kohatasu

  1. Õppemaksu suurus 2020/2021 õppeaasta

2.1  Õppemaksu suurus järgnevaks õppeaastaks määratakse Klubi juhatuse poolt ning kehtestatakse hiljemalt 2 nädalat enne septembri algust. Erakorraliselt võib Klubi õppemaksu muuta teatades sellest kirjalikult vähemalt 1 kalendrikuu ette.

2.2 
Hundud 1 – 50€/kuutasu
Hundud 2 – 50€/kuutasu
Judo 1 – 55€/kuutasu
Judo 2 – 60€/kuutasu
Judo 3 – 60€/kuutasu
Judo 4 – 70€/kuutasu

Treeningutel mitteosalemise korral kohaldatakse kohatasu 25€ kalendrikuus

2.3  Õppemaksu suurus 2021 suveperioodil:

Õppemaks 2x nädalas 60€/kuutasu
Õppemaks 3x või enam korda nädalas 70€/kuutasu

Treeningutel mitteosalemise korral kohaldatakse kohatasu 35€ kalendrikuus

  1. Õppemaks ja KOV sporditegevuse toetus.

Õppemaksu määrad kehtivad õpilase kohta, kelle eest saab klubi KOV sporditegevuse toetust. Õpilastele, kelle eest KOV ei maksa või, kes määravad sporditegevuse toetusesaajaks mõne teise klubi, lisandub õppemaksule 15€ kuus.

  1. Õppemaksu tasumine.

Õppemaksutasutakse vastavalt Spordiklubi Ookami Spordialase koolituse lepingule.


 

Jälgi meie tegemisi ka mujal internetis.