Keila

Spordiklubi Ookami õppemaks ja kohatasu 2019/2020

1.    Õppemaks

1.1 Õppemaks ehk liikmemaks ehk kohatasu

2.    Õppemaksu suurus 2019/2020 õppeaasta

2.1 Õppemaksu suurus järgnevaks õppeaastaks määratakse Klubi juhatuse poolt ning kehtestatakse hiljemalt 2 nädalat enne  septembri algust. 

2.2 Keila sissekirjutusega õpilane

2.2.1     õppemaks 2-3x nädalas 40€

2.3 Muu valla sissekirjutusega õpilane

2.3.1     õppemaks 2-3x nädalas 47€

2.4 Ühe pere lastele soodustus 20% alates pere teisest lapsest

2.5 Treeningutel mitteosalemise korral kohaldatakse kohatasu 25€ kalendrikuus

3.     Õppemaksu tasumine.

3.1Õppemaksu tasutakse vastavalt Spordiklubi Ookami Spordialase koolituse lepingule.