Õppemaks ja kohatasu Keila 2023/2024

Keila Tervisekeskus

1.Õppemaks

1.1Õppemaks ehk liikmemaks treeningutel osalemiseks.

1.2Kohatasu ehk tasu, mis tagab koha säilimise treeningrühmas.

2.Õppemaksu suurus 2023/2024 õppeaasta

2.1Õppemaksu suurus järgnevaks õppeaastaks määratakse Klubi juhatuse poolt ning kehtestatakse hiljemalt 2 nädalat enne septembri algust.

2.2 Keila sissekirjutusega õpilane

2.2.1 õppemaks 2-3x nädalas 60€

2.3Muu valla sissekirjutusega õpilane

2.3.1 õppemaks 2-3x nädalas 70€

2.4Ühe pere lastele soodustus 20% alates pere teisest lapsest

2.5Treeningutel mitteosalemise korral kohaldatakse kohatasu 30€ kalendrikuus

3.Õppemaksu tasumine.

3.1Õppemaksu tasutakse vastavalt Spordiklubi Ookami Spordialase koolituse lepingule.