Maksesüsteem

Maksesüsteem

Spordiklubi Ookami treeningtasu tasumise kord.
Spordiklubi Ookamis on kehtestatud kalendrikuupõhine treeningtasu ning see kuulub tasumisele sõltumata puudumisest, sest olenemata kohalkäivate laste arvust on kulud kvaliteetse trenni andmisele (sealhulgas treenerite töötasu ning ruumiderendid) muutumatud. 
Lapse puudumine (haigused, reisid jms) ei vabasta kohatasu maksmisest.

Riiklikel koolivaheaegadel Spordiklubi Ookami puhkab ja treeniguid ei toimu.
NB! Treeningute lõpetamise korral kohustub lapsevanem esitama kirjaliku avalduse info@ookami.ee hiljemalt 1 kuu enne lapse lahkumist. Treeningtasu tuleb tasuda lepingu ametliku lõppemiseni.

Treeningute hinnad
2x nädalas 45-60min treeningute kuutasu on 47 eurot, 
2 või enamat korda nädalas 60-90 min treeningute kuutasu on 55 eurot.

Peresoodustus – kui ühest perekonnast treenib Spordiklubis Ookami kaks või enam last, saavad kõik lapsed kuumaksult soodustust -10% .

Arved väljastatakse jooksva kuu eest kuu esimesel tööpäeval. Arvete tähtaeg on jooksva kuu 10.kuupäev.
 Tasuda saab pangaülekandega. Tasumisel tuleb ära märkida trennis käiva lapse nimi, arve number ning viitenumber, kui see on arvele märgitud.

Tulumaksutagastus
Spordiklubi Ookamil on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud koolitusluba ning sellest lähtuvalt on treeningute kuutasud võimalik tuludeklaratsioonis kanda koolituskulude alla ja ülekande sooritanud lapsevanem saab tagasi tulumaksu osa.

Tallinna linna Spordiameti ja Viimsi valla määratav toetus spordiklubidele
Seoses Tallinna linna ja Viimsi valla toetussüsteemiga spordiklubidele ja –koolidele on lapsevanemad kohustatud märkima, kus klubis laps treenib. 
Kinnitust on võimalik teha läbi Tallinna linna kodulehe www.tallinn.ee 
Juhul kui Te ei leia oma lapse nime, teavitage sellest koheselt e-postil info@ookami.ee
Kui soovite panustada lapse paremaks arenguks Spordiklubis Ookami ning kvaliteetsema treeningtasu osutamiseks, siis tehke ära kinnitus klubi määramiseks, sest meie oleme Teie kinnitusega arvestanud.
 Juhul, kui kinnitus puudub 30.novembriks, lisatakse treeningtasule 30% kuutasust.
Et vältida arusaamatusi palume kindlasti kontrollida kontaktandmeid ning nende muutumisel koheselt teavitada e-posti teel info@ookami.ee