Õppemaks ja kohatasu Pargi LA 2022/2023

Pargi lasteaed

 

                1. Õppemaks

1.1 Õppemaks ehk liikmemaks treeningutel osalemiseks.

1.2 Kohatasu ehk tasu, mis tagab koha säilimise treeningrühmas.

 

2. Õppemaksu suurus 2022/2023 õppeaasta

2.1 Õppemaksu suurus järgnevaks õppeaastaks määratakse Klubi juhatuse poolt ning kehtestatakse hiljemalt 2 nädalat enne septembri algust.

2.2 Õppemaks 2022/2023 õppeaastal on 40€/kalendrikuu.

2.3 Ühe pere lastele soodustus 5€ alates pere teisest lapsest

2.4 Treeningutel mitteosalemise korral kohaldatakse kohatasu 25€ kalendrikuus

 

Õppemaksu tasumine.

3.1Õppemaksu tasutakse vastavalt Spordiklubi Ookami Spordialase koolituse lepingule.