Viimsi ja Tallinn

Spordiklubi Ookami õppemaks ja kohatasu 2019/2020

1.    Õppemaks

Õppemaks ehk liikmemaks ehk kohatasu

2.    Õppemaksu suurus 2019/2020 õppeaasta

2.1Õppemaksu suurus järgnevaks õppeaastaks määratakse Klubi juhatuse poolt ning kehtestatakse hiljemalt 2 nädalat enne  septembri algust. 

2.2 õppemaks 2x nädalas 45-60min, 47€
 õppemaks 2x nädalas 75min, 55€
 õppemaks 3x nädalas 60min või 2 või enam korda nädalas 90min, 55 €

Treeningutel mitteosalemise korral kohaldatakse kohatasu 25€ kalendrikuus

2.3Õppemaksu suurus 2020 suveperioodil:

Õppemaks 2x nädalas 75min, 55€
õppemaks 3x nädalas 60min või 2 või enam korda nädalas 90min, 55€

Treeningutel mitteosalemise korral kohaldatakse kohatasu 25€ kalendrikuus

3.    Õppemaks ja KOV sporditegevuse toetus.

Õppemaksu määrad kehtivad õpilase kohta, kelle eest saab klubi KOV sporditegevuse toetust. Õpilastele, kelle eest KOV ei maksa või, kes määravad sporditegevuse toetusesaajaks mõne teise klubi, lisandub õppemaksule 15€ kuus.

4.     Õppemaksu tasumine.

Õppemaksutasutakse vastavalt Spordiklubi Ookami Spordialase koolituse lepingule.