Noore sportlase preemia

Lugupeetud lapsevanemad,

Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu kuulutab välja konkursi noore sportlase
preemiale ja meeskonnapreemiale

SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu abikaasa allfond ja Nordea Pank
kuulutavad välja noore sportlase preemia sügisese taotlusvooru, kandidaatide
esitamise tähtaeg on 1. november 2013 (k.a postitempel). Preemia suurus ühe
saaja kohta on kuni 3200 eurot. Esimest korda on võimalik esitada avaldusi
ka meeskonnapreemiale, mille suurus on 3200 eurot.

Noore sportlase preemia on mõeldud kuni 21-aastasele väga heade
õpitulemustega õppivale noorele sportlasele. Preemia on sihtotstarbeline ja
mõeldud treening- ning võistluskulude katteks või varustuse soetamiseks.
Meeskonnapreemiale võivad kandideerida võistkonnad alates kahest liikmest
(näiteks sõudemeeskond või – naiskond, võimlemisrühm, jalgpallimeeskond või
-naiskond jne). Preemia suuruse otsustab eeltoodud piirmäära arvestades
Vabariigi Presidendi abikaasa allfondi nõukoda.

Preemia saamiseks võivad kandidaate esitada noorsportlaste treenerid,
juhendajad, koolid, spordiklubid, spordialaliidud ja Vabariigi Presidendi
abikaasa allfondi nõukoja liikmed.

Konkursil osalemiseks palume taotlejal esitada:
kirjalik avaldus koos lühieluloo ning isikuandmetega, lisada kontaktandmed;
noorsportlase õpitulemused (koopia tunnistusest, õpperaamatust vms); kooli
soovituskiri ja iseloomustus; treeneri, juhendaja, spordiklubi või -alaliidu
soovitus; põhjendada oma taotluses toetuse vajalikkust (asjassepuutuv
programm, võistlus- või treeningkalendri vms eelarve või sportlastee
kirjeldus).

Vabariigi Presidendi abikaasa allfondi nõukoda võib vajadusel paluda nõu ja
soovitusi preemia määramiseks teistelt valdkonna ekspertidelt. Vabariigi
Presidendi abikaasa allfondi nõukojal on õigus küsida lisateavet
preemiakandidaatide kohta ja külastada taotleja kooli, spordiklubi, alaliitu
vms institutsiooni.

Kõik preemia taotlemisega seotud dokumendid tuleb saata Vabariigi Presidendi
abikaasa allfondile Vabariigi Presidendi Kantselei aadressil (A. Weizenbergi
39, Tallinn 15050) või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil
vpinfo@vpk.ee .

Noore sportlase preemiat annab kultuurirahastu koostöös Nordea Pangaga välja
üheksandat korda. Meeskonnapreemiat antakse Nordea Panga toetusel välja
esimest korda.

Lisainfo:
http://www.president.ee/et/vabariigi-president/evelin-ilves/evelin-ilves-mee
dia/9436-2013-09-20-08-26-07/index.html
Piret Arukaevu
SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu juhataja Piret.Arukaevu@vpk.ee
Tel.: + 372 631 6202