Õppemaks ja kohatasu Viimsi 2023/2024

Forus Spordikeskus

1. Õppemaks ja kohatasu

1. 1 Õppemaks ehk liikmemaks treeningutel osalemiseks.

1.2 Kohatasu ehk tasu, mis tagab koha säilimise treeningrühmas.

Õppemaksu suurus 2023/2024 õppeaasta
2.1 Õppemaksu suurus järgnevaks õppeaastaks määratakse Klubi juhatuse poolt ning kehtestatakse hiljemalt 2 nädalat enne septembri algust. Erakorraliselt võib Klubi õppemaksu muuta teatades sellest kirjalikult vähemalt 1 kalendrikuu ette.

2.2
Hundud 1 – 60€/kuutasu
Hundud 2 – 60€/kuutasu
Judo 1 – 60€/kuutasu
Judo 2 – 60€/kuutasu
Judo 3 – 70€/kuutasu
Judo 4 – 70€/kuutasu
Judo 5 – 80€/kuutasu

Treeningutel mitteosalemise korral kohaldatakse kohatasu 35€ kalendrikuus

2.3 Õppemaksu suurus 2024 suveperioodil:

Õppemaks 2x nädalas 65€/kuutasu
Õppemaks 3x või enam korda nädalas 80€/kuutasu

Kohatasu suvekuudel 35€

Õppemaks ja KOV sporditegevuse toetus.
Õppemaksu määrad kehtivad õpilase kohta, kelle eest saab klubi KOV sporditegevuse toetust. Õpilastele, kelle eest KOV ei maksa või, kes määravad sporditegevuse toetusesaajaks mõne teise klubi, lisandub õppemaksule 15€ kuus.

Õppemaksu tasumine.
Õppemaksutasutakse vastavalt Spordiklubi Ookami Spordialase koolituse lepingule.