hundu logo_vaikene_lilledega

Valge Hunt sai viieseks

Täna on meie armsal klubil juubelisünnipäev. Nüüd on ta viis täis. Käis kõva rebimine, millest tuli võitjana välja ja pääses esimesena virtuaalkeskkonda sünnipäeva puhul klubi tervitama Kaido Kaljulaid:   

Meie klubi 5. aastapäeva puhul  klubi „tegevsportlasena“  ei meenuta ma täna neid erakordseid ning rikkalike sportlike saavutusi, mis klubi sportlased on nende aastate jooksul saavutanud ega ka seda, kui tublid on olnud klubi treenerid oma teadmiste ja oskuste edasiandmises, vaid pöördun oma kallite klubikaaslaste poole sõnumiga kui Teenusmajanduse Koja juhatuse liige. Tahan rääkida ettevõtjatest ja ettevõtlikkuse õpetajatest ning nendest, kes omandavad oma esimesi ettevõtlikkuse teadmisi ja kogemusi. Me ei mõtle vast sageli sellele, mis on ühe spordiklubi, mis tegeleb laste treenimisega, ühiskondlik tähendus laiemas mõttes. Spordiklubi Ookami on nagu teenusmajanduse ettevõte selle kõige paremas tähenduses. 

Alustan siis kõigepealt ettevõtjast. Rain on klubi peatreener nagu ettevõtja.. Kes on ettevõtja? Jah, teil on õigus, kui nüüd oma peas mõtlesite, et Rain üldisemas tähenduses on ettevõtja. Isik, kellel on unistus ja ta teeb iga päevaselt tööd selle täideviimiseks. Nii lihtne see ongi! Selleks on vaja ettevõtlikust. Võtta kätte ja astuda esimene samm oma unistuse poole, siis teine ja kolmas jne.  Ma ei tea, mis oli Raini unistus aga 5 aastat tagasi astus ta selle sammu. Koos mõttekaaslastega, Peebu, Talviti, ja Jüriga loodi oma ettevõte, spordiklubi Ookami! Sellest päevast peale kuni tänaseni on see seltskond olnud nagu ettevõtjad, selle kõige paremas tähenduses. Nad on loonud lisaväärtust nii klubi kui ka ühiskonna jaoks. Nad on kaasanud sellesse ettevõtmisse kõiki meid ning andnud meile igaühele võimaluse arendada meie klubi edasi ning areneda ka ise selle käigus. Elagu pealehakkajad inimesed, Elagu Rain! 

Ettevõtlikus on arendatav! Ettevõtlikus ei ole vaid kaasa sündinud omadus vaid seda on võimalik arendada, andes edasi teadmisi, kogemusi ja lasta proovida ning muidugi motiveerida! Mis osas see erineb judo treeningust? Ei erinegi, pigem on selline mänguline ja väga praktiline viis ettevõtlikkuse arendamiseks! Kes on siis ettevõtlikkuse õpetajad? Geir, Agnes, Merle, Alex, Madis, Andrei ja muidugi Rain. Ehk siis kõik meie klubi treenerid. Ookami 5 aastase ajaloo jooksul on neid olnud muidugi veel rohkem, Peep, Jaanus, Jaan, Kalle. Meie treenerid annavad meile edasi tarkust mis nad ise pikkade aastatega on omandanud. Nad sunnivad meid päevast päeva kordama, analüüsima ja proovima, see ongi ainuke viis kuidas omandatakse teadmised ning saadakse kogemused mis viivad meid lähemale meie unistustele. Täpselt sedasi toimib see ka ettevõtluses. Ja loomulikult nad ka motiveerivad meid, miks muidu me oleme jälle järgmises trennis kohal ja valmis kõike seda üha uuesti kuulama ning proovima. See on väga praktiline ning elulähedane õpe, mida me sageli nii ei taju aga mis tegelikult mõjutab pidevalt meie käitumist ka edaspidises elus. Elagu õpetajad, Elagu seniseid!
Ja lõpetuseks siis meie, judokad, kes me omandame trennis ettevõtlikkuse teoreetilisi ja praktilisi teadmisi. Kõige tähtsam õppetund mida me saame on see, et kui sa tatamile ei astu siis sinust judokat ei saa! Ehk siis kui sa asjaga tegelema ei hakka siis ei ole seda ka sinu jaoks olemas, sama on ka ettevõtjaks saamisel.  Edasi saame me teadmise, et nii 

lillekorv 1sama tatamil seismine meid veel judokateks ei tee, tuleb kuulata neid, kellel on suurem kogemus, tuleb jälgida neid, kes midagi juba oskavad ja proovida ka ise seda teha.Täpsed samad põhimõtted kehtivad ka ettevõtluses. Ja nüüd üks väga tähtis oskus mida me judo trennis õpime, selleks, et midagi saavutada peab tegema pikaajalist järjekindlat trenni. Ka ettevõtluses tuleb edu vaid pideva järjekindla töö tagajärjel ja ka ettevõtluses tuleb päevi kui kõik ei lähe nii hästi, kui oleme väga väsinud, kui on raske leida motivatsiooni edasi minna, kui peame võtma aja maha, et näha asju kõrvalt jne. Aga nagu te judokatena juba teate, siis on ka neid päevi, kui kõik läheb hästi, kui üllatate ka iseennast, kui alistub ka tugevam vastane, kui mõistate, et nähtud vaev annab tulemust. Need on need hetked mis annavad sisemise motivatsiooni jätkata ja kui me seda südamega teeme ning meil on unistus siis jõuame iga päevaga oma unistusele aina lähemale. See ongi ettevõtlikus, mida me trennis õpime.

Elagu ettevõtlikus! Elagu Ookami judokad! Elagu Ookami!